Na rower
i wycieczkę

Na plaże

Na wyprawę

Dla dzieci

Dom i ogród

Elektronika

Sprzedaż w sklepie internetowym www.SuperZabawkowo.pl

Sklep Internetowy www.SuperZabawkowo.pl działający pod adresem: https://superzabawkowo.pl jest platformą prowadzoną przez: IT Engineering Sławomir Gibas, prof. Tadeusza Banachiewicza 8/9, 41-818 Zabrze, NIP 6332005947, e-mail: info@superzabawkowo.pl

SŁOWNICZEK:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.SuperZabawkowo.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
 • Magazyn – miejsce, w którym kompletowane są zamówienia Klienta;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia– czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym;
 • Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz informacje o promocjach i konkursach;
 • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w Koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależności od rodzaju kodu).
 • Strona Produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

§1. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.ZabawkiShop24.PL. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „dodaj do koszyka” lub „do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
 3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient określa:
  1. zamawiany towar
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz dane (w tym adres), na jakie ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności;
 4. Jeśli istnieje taka możliwość Klient ma możliwość wpisania kodu otrzymanego od Sklepu Internetowego uprawniającego do rabatu.
 5. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru.
 6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 7. Sklep Internetowy na życzenie Klienta może przedłużyć czas realizacji zamówienia.
 8. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność, w ciągu 14 (czternaście) dni od anulowania zamówienia.

§2. CENY TOWARÓW

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.SuperZabawkowo.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego.
 2. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

§3. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@zabawkishop24.pl pod warunkiem, ze zamówienie nie zostało zrealizowane.
 2. Rezygnacja lub zmiany w zamówieniu będą realizowane TYLKO jeśli zamówienie nie zostało jeszcze realizowane.
 3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, sposobie dostawy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta.

§4. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
  1. przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności,
 2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
 3. Kody rabatowe są ważne przez okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
 4. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA

 1. Przy większości towarów Sklep Internetowy podaje czas realizacji zamówienia (w dniach roboczych). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
 3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać takiej kontroli w obecności osoby doręczającej przesyłkę.
 5. Koszt wysyłki zawsze obliczany jest indywidualnie po otrzymaniu zamówienia przez klienta!

§6. WARUNKI REKLAMACJI (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 1. Towary dostępne w sklepie SuperZabawkowo.PL objęte są gwarancją. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie czystego, reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu oraz dokładnym opisem wady lub okoliczności powstania uszkodzenia na adres magazynu firmy.
 3. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką pocztową.
 4. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przesyłki ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji lub zaoferuje inne dostępne towary do wyboru. Ewentualnie Sklep może również udzielić zniżkę na dany towar jeśli Klient sobie tego zażyczy.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem § 3 Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem info@superzabawkowo.pl
 2. Sklep zastrzega prawo do rezygnacji z udzielenia zwrotu! Fakt ten wynika ze specyfikacji towaru wykonywanego pod indywidualne zamówienie klienta (wymiary, waga)
 3. Wszelkie zwroty ceny uiszczonej za zwracany towar następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.
 4. Koszty zwrotu towaru do siedziby firmy ponosi Klient i są one zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia. Wedle cenników większości firm kurierskich. Koszty wysłania towaru wahają się w granicach 40,00 – 200,00 zł
 5. Sklep zwraca klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W razie, gdy pomyłka nastąpiła z winy sklepu i klient otrzymał towar inny niż zamówiony, sklep pokrywa koszt przesyłki zwrotnej.

§8. NEWSLETTER SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§9. PROMOCJE

 1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest zawsze ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
 2. Promocje w sklepie internetowym nie łączą się.
 3. Wszystkie bony zniżkowe oraz kody wydane przez sklep obowiązują przy cenach regularnych produktów oraz nie łączą się z innymi promocjami, chyba że w danej promocji widnieje inna informacja.
 4. W przypadku skorzystania z promocji “Promocje specjalne” podczas zakupu oraz “Wybierz produkt gratisowy” Klient ma możliwość wyboru specjalne oferty po przekroczeniu kolejnych progów kwotowych zamówienia.
 5. W Przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, Klient zobowiązany jest zwrócić całość zamówienia wraz z produktem jaki uzyskał w promocji lub jego równowartość.
 6. W przypadku rezygnacji z części zamówienia Klient jest zobowiązany zwrócić produkt, który uzyskał w promocji jedynie w przypadku kiedy zwracany produkt obniży wartość zamówienia poniżej progu kwotowego, który uprawniał do wybrania produktu promocyjnego.

§10. DANE OSOBOWE

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. Zgodnie z art. 1 ust. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych jest IT Engineering Sławomir Gibas z siedzibą w Zabrzu (41-818), ul. prof. Tadeusza Banachiewicza 8/9.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług administratora danych oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towaru w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby zdjęcia towarów i ich opis jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 5. Ceny podane w sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej.
 6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia § 8 Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2022 roku.
 10. Sklep Internetowy www.SuperZabawkowo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.SuperZabawkowo.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.